pastedGraphic.png

Adatkezelési tájékoztató                                  

 

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A Szőrfi Ádám ev. (cím, a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szőrfi Ádám ev. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hermelyn.hu/adatvedelem címen.

A Szőrfi Ádám ev. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szőrfi Ádám ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szőrfi Ádám ev. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szőrfi Ádám ev. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info(kukac)hermelyn(pont)hu e-mail címen és +36 1 920 1115 -ös elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Szőrfi Ádám ev. minden hozzá beérkezett e-mailt a https://hermelyn.hu személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb <xy> év elteltével töröl.

 Név: Szőrfi Ádám ev.

 Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 18. 8/1.

 Nyilvántartási szám: 50566938 

 Adószám: 67661619-1-26

 Telefonszám: +36 1 920 1115

 E-mail: nfo(kukac)hermelyn(pont)hu

  1. Adatvédelmi tisztviselő

A Rendelet alapján a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére

 

 

 1. A kezelt személyes adatok köre
  1. Regisztrációs során megadandó személyes adatok

 

  Kötelezően megadandó adatok regisztráció során: Név; Felhasználónév; Jelszó; E-mail cím

  1. Technikai adatok

A Szőrfi Ádám ev. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

pastedGraphic_1.png    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); pastedGraphic_1.png    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

pastedGraphic_2.png    változatlansága igazolható (adatintegritás);

pastedGraphic_3.png    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szőrfi Ádám ev. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szőrfi Ádám ev. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szőrfi Ádám ev. az adatkezelés során megőrzi

pastedGraphic_3.png    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

pastedGraphic_3.png    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

pastedGraphic_2.png    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

  1. Cookie-k (Sütik) 
   3.3.1.A sütik feladata

pastedGraphic_2.png    információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

pastedGraphic_1.png    megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

pastedGraphic_1.png    megkönnyítik a weboldal használatát;

pastedGraphic_2.png    minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.   

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az https://hermelyn.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  3.3.3.Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az https://hermelyn.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az https://hermelyn.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

 

látogatók hogyan használják a weboldalaka. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

  1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során megadandó személyes adatok: Cégnév; Adószám; Megjegyzések

Online rendelés során kötelezően megadandó személyes adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Számlázási cím(utca, irányítószám, város); Telefonszám; E-mail cím  

 

  1. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során megadandó személyes adatok: Cégnév; Adószám; Megjegyzések

Online rendelés során kötelezően megadandó személyes adatok: Vezetéknév; Keresztnév; Számlázási cím(utca, irányítószám, város); Telefonszám; E-mail cím  

 

  1. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, a Társaság a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben (ide értve a Messengert is), ennek feltétele minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.

Hírlevél küldés során kötelezően megadandó személyes adatok: Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím 

 

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje
   

 A Társaság kizárólag a 4. pont szerint megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:

A Hermelyn.hu által kezelt adatok az alábbi csoportokba sorolhatók az adatkezelés célja alapján:

● Regisztrációhoz szükséges adatok: A Honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció keretében az Érintett vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, jelszavának, telefonszámának megadásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.

● Marketing célú megkeresések során megadott adatok: A Társaság által végzett marketing célú megkeresések során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.  

● Beszállítók adatai: a Társaság a beszállítóival valló üzleti együttműködés során, adatkezelés esetében az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője megadja az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a szerződések teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése.

● Közvélemény kutatás során megadott adatok: a Társaság által végzett közvélemény kutatások során sor kerül az Érintett által megadott adatok kezelésére, nyilvántartására és felhasználásukra a későbbiekben. Az ilyen adatok kezelésére a Társaság a GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont alapján jogosult.

● Feltöltött iratok. Az Érintettnek lehetősége, bizonyos esetekben kötelezettsége áll fenn bizonyos személyi okmányokról) képeket feltölteni. A Társaság javasolja, hogy ezen okiratokból (az alábbi 5. pontban írtak szerint) kerüljenek törlésre a felek közti jogügylet létrejöttéhez nem szükséges és a Társaság által nem kért személyes adatok. Amennyiben az Érintett személyes adatokat is tartalmazó okiratról tesz közzé képet, az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A fényképek esetében az adatkezelés célja a Honlap szolgáltatásainak nyújtása.

● Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a Társaság részére, a Társaság kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

● Hitelesítés során megadott adatok, iratok. Az Érintetteknek lehetőségük, a Társaság által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 8. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 8. pontban írtak szerint történik. Az adatkezelés célja az Érintett személyének az ellenőrzése.

A fentieken túl a Társaság kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 3.3. pontban leírtak szerint. 

Személyes adataidat kizárólag a fenti célok megvalósításához és csak az ahhoz szükséges ideig kezeljük. Ezt követően azokat biztonságos módon töröljük.

Mit jelent a szükséges idő?
Az időtartam függ attól, hogy milyen célból és jogalapon kezeljük a nálunk lévő adatodat.

Általánosságban az adataidat a szolgáltatásunk nyújtása érdekében kezeljük, így ennek a megvalósulásáig, legkésőbb a szerződésünk megszűnéséig kezeljük a ránk bízott adataidat.Ettől csak akkor térhetünk el, ha egyéb cél miatt is szükséges az adataid kezelése. Mik ezek azesetek az 5. pontban felsoroltak közül:

 • -  Jogi kötelezettséget kell teljesítenünk: ilyenkor azt tesszük, amit a jogszabály előír:Számlázás, könyvelés – szerződés megszűnését követő 8 évig
  Ügyfélpanaszkezelés – 5 évig
  Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás megakadályozása – szerződés megszűnésétől számított 8 évig

 • -  Jogos érdek alapján kezeljük: Ilyenkor addig kezeljük az adatodat, amíg a jogos érdekünk fennáll és ez alapján az adatkezelési cél megvalósul. Amennyibensikeresen tiltakozol az adatkezelés ellen, akkor a tiltakozásodig. Erről részletesebb tájékoztatást a 6. pontban találsz.

 • -  Hozzájárulásod alapján kezeljük:
  Bármikor jogosult vagy a hozzájárulásodat visszavonni. Ha visszavonod ahozzájárulásod, töröljük az adataidat.

 

 1. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
  1. Általános adatkezelési irányelvek

 A Szőrfi Ádám ev. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szőrfi Ádám ev. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

pastedGraphic_4.png    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

 

pastedGraphic_2.png    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

pastedGraphic_2.png    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); pastedGraphic_1.png    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

pastedGraphic_1.png    2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

pastedGraphic_2.png    2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az https://hermelyn.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az https://hermelyn.hu fér hozzá.

 

 1. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

A következő cégek amelyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek:

 

A címre vagy GLS csomagpontra történő szállítás esetén megrendeléseit a GLS Hungary Kft. kézbesíti.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.  

 

Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

 

Megrendelési után a számlákat a számlázz.hu használatával állítjuk ki. 

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest

Záhony utca 7/c.

 

 Adatkezelési tájékoztató: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

Bankkártyás fizetési megoldásunkat a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest

Infopark sétány 1. I.ép 5.em.

 

Adatkezelési tájékoztató:  https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/barion_adatkezelesitajekoztato_20180525.pdf

 

• Facebook (Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)

• Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)

 

 1. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

  1. Tájékoztatáshoz való jog

A Szőrfi Ádám ev. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

 

  1. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a

személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

  1. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szőrfi Ádám ev. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

  1. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szőrfi Ádám ev. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

pastedGraphic_3.png    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

pastedGraphic_2.png    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

pastedGraphic_3.png    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

pastedGraphic_2.png    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

pastedGraphic_3.png    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

pastedGraphic_1.png    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

  1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szőrfi Ádám ev. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: pastedGraphic_3.png    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

pastedGraphic_1.png    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

pastedGraphic_4.png    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

pastedGraphic_2.png    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

  1. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

  1. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

  1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 
8.1.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

  1. Bírósághoz fordulás joga

 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410 

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Honlap: http://www.naih.hu  

 

                11. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Szőrfi Ádám ev. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.