AZ ÉRTÉKELÉSEK

Az hermelyn.hu weboldal termékadatlapjain található értékelés ingyenes és moderált. Az Szőrfi Ádám EV. nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban megjelenő romboló jellegű programok, alkalmazások (például: vírusok, férgek, makrók és egyéb programok) okozta károkért, de lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak az hermelyn.hu részére. A Termékértékelési Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le illetve terjeszthetők, és kizárólag az hermelyn.hu írásbeli hozzájárulásával lehet őket más célból felhasználni.

 

A FELHASZNÁLÓK

Az hermelyn.hu Termékértékelő Fóruma nyilvános, bárki használhatja. A magyarországi internethozzáférési pontról jelentkező, engedélyezett IP címről érkező felhasználók bejelentkezés nélkül, a külföldi hozzáférési pontról jelentkező felhasználók pedig bejelentkezés után kifejthetik véleményüket az adott termékről. A felhasználók kötelesek betartani  az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) és egyéb jogszabályok rendelkezéseit.

 

ADATVÉDELEM

Az üzemeltető - a mindenkor hatályos törvények valamint az adatvédelmi biztos ajánlásai szerint - saját felelősségi körén belül minden tőle telhetőt megtesz a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében. Tilos egy másik személy valós, személyes adatát (név, lakhely, munkahely, beosztás stb...) engedély nélkül közzé tenni.

 

MODERÁLÁS

A hozzászólás közzétételével a felhasználó lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról, anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat. A hozzászólások tartalmáért az hermelyn.hu felelősséget nem vállal, de ha az adott hozzászólás saját vagy mások jogos érdekeit illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti. A hozzászólásban nem lehet más nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozni, beleértve a nyereségérdekelt, bevételorientált weblapokat is, melyeknek az hermelyn.hu nem kíván nyilvánosságot biztosítani. A nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik.

 

A MODERÁTOR INDOKLÁS NÉLKÜL TÖRÖLHETI A:

 • a vitapartner vagy más személyét sértő hangnemű, vétség, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésével vádoló
 • személyiségi illetve közösségi jogokat sértő
 • adatvédelmi törvényeket sértő
 • agresszív, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütköző illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást vagy arra való jelentkezést tartalmazó
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit; a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sértő
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozó, másról kompromittáló kép, mozgókép vagy hangfelvételt közlő
 • nem a vita tárgyával vagy a topic címével összefüggő
 • törölt hozzászólást idéző vagy ismétlő
 • bújtatva vagy közvetlenül más céget vagy a cég szolgáltatásait reklámozó
 • nicket sértő vagy lejárató, alpári című vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró
 • témaromboló (ún. off-topic) hozzászólásokat
 • szerzői jog hatálya alá eső, illegális letöltésre lehetőséget adó vagy nem a topic témájához kapcsolódó linket, vagy hozzászólást
 • azokat a hozzászólásokat, amelyek nem a termékre vonatkoznak.

 

LETILTÁS

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók IP-címéről érkező hozzáféréseket korlátozhatják.